мисли зелено

Еко къща за застрашени от наводнения райони

Lift House е иновативно решение за устойчива на наводнения къща, прoeктирана от Притула Просун в Дака, Бангладеш. Милиони са разселени и много губят живота си по време на сериозни наводнения в резултат от преливане на реки и мусонни дъждове в Бангладеш. Експерти прогнозират, че заради изменения в климата наводненията ще се задълбочат.
Наречената “Къща-асансьор” е доказана технология за предпазване от наводнения. Тази еко къща е проектирана да “плува” нагоре с покачващото се ниво на водата и да се върне в нормално положение при спад на водата.

Къщата е абсолютно самостоятелна и не разчита на градските обслужващи системи. Проектирана е да предоставя основни услуги на обитателите си през цялата година. Къщата включва два 60W слънчеви панели, които генерират достатъчно енергия за задвижване на вентилаторите и осветлението. Дъждовната вода се събира и пречиства чрез biosand филтрация и може да бъде използвана. Подземна тръбопроводна система насочва урината в градината като източник на хранителни вещества. А общата тоалетна позволява създаване на собствен компост от човешки отпадъци, който може да бъде продаван или използван.

Материалът, избран за къщата е бамбук, заради отличните ползи към околната среда и ниската си цена. Плавателност се постига чрез два различни метода – кух цимент Ferro в основите на едната къща и бамбукови рамки пълни с празни пластмасови бутилки в другата къща.
Проектът е тестван успешно и в момента 2 семейства вече живеят в първата “къща-асансьор”.

Коментари:

  1. Андреа каза:

    доказана технология за предпазване от наводнения…. наистина едно хитро съоръжение при подобни природни бедствия…..

Споделете вашето мнение

Connect with Facebook

*