мисли зелено

Зелена енергия


Терминът зелена енергия обхваща много области. Природните ресурси на нашата планета постепено намаляват и ние трябва да намерим алтернативни такива, с които да ги заменим. Трябва да се вземе под внимание сериозния проблем с парниковите газове и глобалното затопляне. Има много алтернативни източници на възобновяема енергия и това са бъдещите технологии, които трябва да се развиват ако искаме да предоставим на бъдещите поколения здравословна среда за живот.

Слънцето е един от първите използвани източници на енергия – напълно чист, възобновяем и безплатен. Използва се за генериране на електричество, за захранване на домове, офиси, фабрики, за подгряване на вода. Сравнително нова технология, която набира популярност са вятърните електроцентрали. Освен големите “вятърни ферми” може да се използва и за вътрешни цели за собствените ни домове.

Проблема с ресурсите на гориво е един от основните, които трябва да бъдат разгледани в бъдеще. Един от големите потребители на гориво е автомобила – обикновения семеен автомобил, камионите, автобусите, както и множеството двигатели с вътрешно горене. Алтернативните източници на гориво постоянно се развиват и най-обещаващи изглеждат биогоривата, които се произвеждат основно от биомаса. Някои от тях включват царевица и захарна тръстика. Те са изключително благоприятни за околната среда.

Съхраняването на енергия също играе много важна роля – чрез намаляването на количеството използвана енергия или чрез намаляване на потреблението на енергийни услуги. Намаляването на търсене на енергия може да компенсира увеличените количества, необходими за нарастващотото население. Съхраняването на енергията често е най-икономичния начин за противодействие на недостига и. Той също така позволява замяна на невъзобновяеми източници на енергия с възобновяеми като слънчевата, вятърната или ВЕЦ.

С напредването на технологиите плюс нарастващите цени на горивата, възможността за спестяване, която ни предлагат хибридните автомобили става все по-привлекателна. Ако хибридните автомобили се предлагат на значително по-висока цена, то тяхната технология пък може да ни спести значителни средства в бъдеще и също така да помогне на околната среда. На този етап почти всеки голям производител на автомобили в света сериозно планира да пусне нови модели на хибридни автомобили.

Споделете вашето мнение

Connect with Facebook

*