мисли зелено

Издишваме зелена светлина

Нови енергийни източници, се откриват и разработват почти всяка година с цел намаляване на зависимостта ни от традиционната мрежа, базирана на електроенергия.  Една от най-странните форми на алтернативна енергия е разработена през 2010 г. от учени от Станфордския университет и университета Йонсей.
Методът използва силата на фотосинтезата за производство на елекртрически ток.
Дизайнерът Майк Томпсън използва тази нова технология в един рискован проект, който нарича Латро лампа.

Името  Latro, от латински “крадец”, намеква, че лампата “краде” енергия от процеса на фотосинтеза.
Стъклената камера на лампата съдържа зелени водорасли, които се нуждаят от слънчева светлина, въглероден диоксид и вода, за да живеят. Лампата трябва да се държи на място с достатъчно слънчева светлина. Водата е затворена в стъклената камера заедно с водораслите. Единственият друг елемент, нужен на “живата” лампа е въглеродния двуокис. Нещо, което ние хората произвеждаме чрез естесвен процес – дишане.

Нужно е собсвеникът на лампата да издиша няколко пъти в малък отвор на камерата, за да изпрати необходимото на водораслите количество  CO2. Камерата има още един отвор за доливане на вода, както и за отделяне на генерирания от водораслите кислород. Лампата разполага и със специални датчици. Те показват кога водораслите имат всички необходими хранителни вещества и се поддържат добре. Така лампата играе ролята на уред и на домашен любимец. Тя изпълнява практическата си функция, когато получава достатъчно внимание и грижи от своя собственик.

Латро лампата все още не се произвежда и предлага на масовия пазар, но ни дава тема за размисъл. Колко внимателни трябва да бъдем при използването на енергията, ако се налагаше преди това сами да я произведем. Тази фотосинтезираща мини електроцентрала вероятно никога няма да захрани цяла къща. Но може да ни бъде много полезна при спиране на електрозахранването, природни бедствия, къмпинг или по всяко време когато нямаме достъп до електричество.

Коментари:

  1. Go social Go green каза:

    Много интересна статия, изключително изобретение 🙂

Споделете вашето мнение

Connect with Facebook

*