мисли зелено

Как да отгледаш книга


Дори едно дете може да допринесе за спасяването на планетата. След като прочете книга от програмата Tree Book Tree, то може да я посади и да види как от нея израства дърво.
Това е чудесен начин децата да научат от къде идва хартията, и какво всички ние можем да направим, за да се намали вредното въздействие върху околната среда при производството на хартия.
“Една книга, която връща на природата това, което е взела от нея.” – така изтателят описва проекта, започнат през март 2015 г.
Въпреки възможностите, които предлагат съвременните технологии, все още много хора предпочитат да четат книги на хартия. За да продължим да правим това, всички ние трябва да се справим с последиците от производството на хартия върху околната среда.
Традиционното производство на хартия използва огромно количество вода и енергия, а заедно с това генерира и вредни и замърсяващи странични продукти. Намаляването на потреблението е едно добро начало за справяне с проблемите с обезлесяването. А в прозиводствения процес биха могли да се въведат по-чисти технологии, за да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху околната среда, съпътстващо производството на хартия и целулоза.
Книжката “Mi Papá Estuvo en la Selva” (Баща ми беше в джунгалата) на арежентинското издателство Pequeno Editor е предназначена за деца от 8 до 12 години. В нея момче разказва истинската история за приключенията на баща си в еквадорската джунгла. Една приказка, която има за цел да накара читателите да се замислят за унищожаването и запазването на природата.
Книжката е отпечатана върху необработена с киселини хартия и с екологично чисти мастила, подвързана и зашита ръчно, а в страниците и са “скрити” семена от джакаранда. На витрините на много книжарници в Аржентина може да се види засадената и вече покарала книжка.
И както казват от издателството: “Дърветата и децата могат да пораснат заедно.”

Споделете вашето мнение

Connect with Facebook

*