мисли зелено

Колело с педали, захранвани от електролуминисцентни жици или как да осветим еко пътуването си

Пътуването с колело спестява пари, подобрява здравето и може би е един от най-бързите и най-ефективни начини за намаляване на вредните емисии във въздуха. Сам Смит е използвал електролуминисцентни жици, за да придаде различен вид на колелото си, което само осветява пътя си през нощта и така се разрешава проблема с нощното каране.

Какво са електролуминисцентните жици? Ел. жицата е тънка медна тел, покрита с фосфор, когато към нея се приложи натиск от 90-130 волта. Около тази покрита с мед тел има две свободно прикачени и доста тънки медни жици като цялата мрежа е покрита и с пластмасово покритие.

За да се задвижат тези електролуминисцентни жици е необходима чисто физическа сила или просто е нужно да се въртят енергично педалите на колелото вместо да се използват тежките и скъпи батерии. Енергията от педалите се трансферира от човешката сила чрез използването им.  Тъй като екологичните и иконимически ползи са налице, то те са провокирали създателят да внедри технологията в своето уникално колело-светулка.

Освен това е използван стар мотор степер, за да задвижи електролуминисцентните жици. Тези жици са проводник на луминесценция, която блести или изчезва в зависимост от скоростта на колелото. Ето защо се забелязва малка промяна в силата на светлината винаги когато има промяна в честотата на сигнала.

Споделете вашето мнение

Connect with Facebook

*