мисли зелено

Любопитни факти

 • ЕС генерира 1.3 милиарда тона отпадъци годишно. Това прави по около 3.5 тона на човек от населението, а 40 милиона тона от отпадъците са опасни за околната среда.
 • Рециклиращата индустрия ни предоставя все повече материали за производство. В ЕС например поне 50% от стоманата и хартията, 43% от стъклото и 40% от сплавите несъдържащи желязо се правят от рециклирани суровини.
 • Преработването на 1 т. вторични хартиени суровини спестява 3.5 куб.м. дървесина ( близо 17 дървета ) 0.8 тона целулоза; 200 куб. м. вода и 810 kW/h електроенергия.
 • Приблизително 1/6 от дървесината, доставяна на строителни площадки остава напълно неизползваема и бива изхвърлена.
 • За производството на стъкло от стъклени трошки е необходима почти 2 пъти по-малко енергия ( или около 40%) от количеството необходимо при производството от пясък.
 • При производството на стъкло от трошки се спестява 1.1 т. първични суровини.
 • Рециклирането на тон пластмаса спестява 2.2 тона нефт и 2.360 кkW/h електроенергия.
 • Рециклирането на алуминиева кутийка, спестява енергията необходима на телевизора да работи за 3 часа.
 • При производството на стомана от първични материали се използва 4 пъти повече енергия от направата и от рециклирани суровини.
 • Едва 1 десета от енергията, използвана от крушките с нажежаема жичка произвежда светлина, останалото се отделя като топлина.
 • Ако всеки европеец смени с енергоспестяваща поне една от обикновените крушки в дома си, спестената енергия може да освети в продължение на година 2.5 милиона домакинства.

Споделете вашето мнение

Connect with Facebook

*