мисли зелено

Какво (не) знаем за аерозолните флакони

Много хора не знаят, че аерозолните флакони могат да се рециклират.

Повечето продукти, които са в аерозолни флакони могат да бъдат намерени в други, потенциално по-екологично чисти опаковки, или дори да си направите у дома. Но ако ще използвате или намерите стари флакони, докато разчиствате вкъщи, не забравяйте, че те могат и трябва да бъдат рециклирани, но само ако са напълно празни. Никога не ги изхвърляйте в кошчето, могат да се взривят в депото за отпадъци.

Когато аерозолните флакони не са празни, могат да бъдат много опасни. Съдържанието под натиск е лесно запалимо и може да избухне. Освен че може да се нараните, разпространението на токсични химически вещества във въздуха и почвата също е изключително опасно.

За да бъде рециклиран един флакон, той трябва внимателно да се пробие и да се премахнат всички остатъчни течности. Не правете това у дома!!! Един флакон не може да бъде освободен от напрежението чрез нормална употреба. Дори празен може да реагира на топлина или налягане и е опасен при смачкване или пробиване.

До момента в САЩ е разработена единствената система за подобряване процеса на рециклиране на аерозолни флакони. И както може да се досетите, все още е недостъпна в България. Затова проучете потенциалните заместители на аерозолните флакони.

Споделете вашето мнение

Connect with Facebook

*