мисли зелено

Внимание! Отровни мебели

Изборът ни на мебели не засяга само домовете и семействата ни, но и хората и общностите в другия край на света. Да погледнем по-отблизо факторите, влияещи върху нашето здраве. Обратно на общоприетото схващане, въздухът в дома ни може да бъде от 2 до 5 пъти по-лош от въздуха навън и често причина за това са […]

Мебели от кафе? Възможно ли е?

Най-готиното на тези столове е материалът Çurface , от който са направени и който няма да бъде ограничен само до столове. Направен е от рециклирана утайка от кафе и пластмасови отпадъци – но тук не говорим за бутилки, а за отпадъци трудни за рециклиране като хладилници и чайници. Краката са от спасени отпадъчни парчета дърво. […]

Да се спасим от насекомите без химикали

Годишно по света се изразходват тонове отрови против насекоми и паразити, било то хлебарки, комари, мухи, все едно какви са. Как да се отървем от тези досадници без да използваме химикали и препарати. От мухите, комарите и други летящи насекоми ни “спасяват” завесите от газ, поставени на вратите и прозорците. Нощните смутители на спокойствието остават […]

Геотермална енергия

Геотермалната енергия е топлината от земята. Тя е чиста и устойчива. Тази топлина се “произвежда” чрез затопляне на Земята по 2 различни начина. Най-мощната геотермална енергия идва от дълбините на земята, където температурата е достатъчно висока, за да разтопи скали. Вторият източник е резултат от нагряването на земната повърхност от Слънцето. Първият източник на геотермална […]

Зелена енергия

Терминът зелена енергия обхваща много области. Природните ресурси на нашата планета постепено намаляват и ние трябва да намерим алтернативни такива, с които да ги заменим. Трябва да се вземе под внимание сериозния проблем с парниковите газове и глобалното затопляне. Има много алтернативни източници на възобновяема енергия и това са бъдещите технологии, които трябва да се […]

Да спестим пари и енергия или т.нар. Green Home Building проекти

Възможно ли е да ни плащат само, за да живеем в дома си? Това е нещо, което милиони хора вече правят.Чрез използването на алтернативни енергийни технологии, много собственици са буквално изплатени от компаниите доставчици на енергия за генериране на собствени приходи чрез така наречените “green home building” проекти. Технологията помага за разработването на съвсем нов […]

Любопитни факти

ЕС генерира 1.3 милиарда тона отпадъци годишно. Това прави по около 3.5 тона на човек от населението, а 40 милиона тона от отпадъците са опасни за околната среда. Рециклиращата индустрия ни предоставя все повече материали за производство. В ЕС например поне 50% от стоманата и хартията, 43% от стъклото и 40% от сплавите несъдържащи желязо […]