мисли зелено

Вдъхнови Европа с видео!

Знаете ли какво количество вода се използва за направата на чифт обувки?
8547 литрa за чифт!
А знаете ли какво е “воден отпечатък”?
Това е общото количество прясна вода, използвана за производството и консумацията на даден продукт, който се изчислява чрез комбиниране на преките и непреки количества, използвани в жизнения цикъл на продукта. Да вземем за пример пакет бланширани картофи. Пряката употреба на вода е тази, използвана в преработката – измиването и варенето на картофите. Непряката е, използваната в цялата верига на доставките и най-вече в производството на картофите. Индиректната употреба, необходима за
производството на стоки и услуги е изключително важна. Обикновено непрякото използване на вода е много по-голямо от прякото, тъй като то включва водно-интензивни процеси като напояване на култури например. Според холандски учени от университета в Твенте средния воден отпечатък на потребителите в периода 1996г. –
2005г. е 3800 л на ден (1385 m³).

Неведнъж сме говорили колко е важно пестенето на вода. Имате възможност да вдъхновите хората да го правят и да спечелите награда за това.

Зад почти всяка икона в сайта http://www.imagineallthewater.eu  има забавна анимация, която показва колко пъти можете да полеете стайно растение или да вземете душ, за да изразходите същото количество вода, използвано в производството на чифт дънки или лист хартия. Петте икони без анимация са шоколад, хамбургер, бира, кафе и обувки. За всеки от петте продукта са указани количествата вода, изразходени за производството им. Представете си как може да се използва същото количество в друга област на живота и направете свой клип – документален, анимация, нямо кино, който да илюстрира това сравнение.

Видеото трябва да предава посланието си с образи, а не с думи, тъй като ще бъде видяно от много хора в цяла Европа. Ако все пак искате да използвате текст, посланията трябва да са на английски език, за да достигнат до повече хора. Клиповете трябва да са с продължителност до 2 минути и половина и не по-големи от 64 GB. Може да изпратите вашите видеа в следните формати : MPEG-4, MPEG, VOB, WMV, 3GP, AVI, MKV, MOV, FLV.

Крайният срок за изпращане на клиповете е 20 ноември 2012г. Можете да участвате неограничен брой пъти, но да спечелите само една награда. Петте печеливши ( по един за всеки продукт ) ще бъдат показани на сайта на Generation Awake.

Конкурсът се организира и хоства от „Огилви Груп Белгия“ (Ogilvy Group Belgium) за и от името на Европейската комисия, Генерална дирекция „Околна среда“.

 

За повече подробности и информация посетете: http://www.imagineallthewater.eu.

Споделете вашето мнение

Connect with Facebook

*