мисли зелено

1 милиард дръвчета годишно

1 милиард дръвчета годишно. Възможно ли е? Да, според Лорън Флечър и BioCarbon Engineering.
Всяка година в световен мащаб се изсичат 26 милиарда дървета. Част от тях се превръщат в дървен материал за промишлеността, други падат жертва на интензивното селско стопанство, разработването на мини, плантации, хидроенергийни проекти, както и разрастването на градските зони. В момента в света се засаждат приблизително 15 милиарда дървета годишно. Основният метод до момента е ръчно залесяване, който обаче е едновременно скъп, трудоемък и отнема време. Така броят на изсечените дървета е почти двоен над засадените.
Новите технологии са в основата на мисията на Лорън Флечър, бивш инженер от NASA и екипа му от BioCarbon Engineering, а именно – дронове. Популярните напоследък “технологични играчки” у нас се използват предимно за забавление и заснемане на скъпи кметски имоти. BioCarbon Engineering им отреждат главаната роля в своя проект.
Първата фаза е подробно картографиране на терените и създаване на детайлна 3D карта на обезлесените райони. Втората фаза е прецизно засаждане на вече покълнали семена, покрити с хидрогел за по-висок процент на усвояемост. От BioCarbon Engineering се надяват да си сътрудничат с местни организации за залесяване, за да се гарантира, че видовете отговарят на нуждите на биоразнообразието във всеки регион и възстановявават екосистемите, избягвайки създавнето на нестабилни монокултурни насаждения. Мащабната автоматизирана технология значително намалява нуждата от човешки ресурс и се предполага, че този метод може да струва 85% по-малко в сравение с традиоционните методи. Периодичното детайлно картографиране предоставя безценни сведения за състоянието на всеки заснет район и спомага оценката на състоянието на екосистемите с течение на времето.
И така BioCarbon Engineering има за цел да се противопостави на промишлените мащаби на обезлесяване със залесяване в промишелени мащаби.

Споделете вашето мнение

Connect with Facebook

*